სარემონტო ნაკრები 8 mm

ტექნიკური მონაცემები

წონა (kg) 0,1
other repair kit