ჩვენ შესახებ

კომპანია „თბო ენერგო სერვისი” წარმოადგენს განვითარებაზე ორიენტირებულ მუდმივად მზარდი ტიპის კომპანიას საქართველოში. „თბო ენერგო სერვისი” 2017 წლიდან მოღვაწეობს და ქართული ბაზრის ლიდერია, პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების სფეროში.მთელი ამ ხნის მანძილზე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ კომპანია არ ღალატობს მის ძირითად პრინციპებს: პროფესიონალიზმს, პასუხისმგებლობასა და საქმის ერთგულებას.

კომპანიას თანამშრომლობის დიდი გამოცდილება აქვს პარტნიორი სამშენებლო კომპანიებისა და კორპორატიული კლიენტების მომსახურების, სწორედ მათი მრავალწლიანი ნდობა და ჩვენდამი ერთგული დამოკიდებულება განსაზღვრავს კომპანია „თბო ენერგო სერვისის” რეპუტაციასა და იმიჯს. კომპანიის ძირითადი ბირთვი მაღალკვალიფიციურ პროფესიონლთა გუნდია, რომელიც თავის მომხმარებლებს მხოლოდ მაღალ ტექნოლოგიურ და ხარისხიან თბო ენერგო შეშის, გაზის და ბიოეთანოლის როგორც ცალკე მდგომი ისე ჩასაშენებელ ღუმელებს სთავაზობს, ესაა შეკრული პროფესიონალთა ჯგუფი, რომელიც უმაღლეს დონეზე ასრულებს ნებისმიერი სირთულის პროექტს და ამოცანას.

თბო ენერგო სერვისი ესაა მომხმარებლის ინტერესებზე მომართული კომპანია, რომლის პრიორიტეტია პროფესიონალურ დონეზე მიიღოს მომსახურება.

ჩვენ ვცდილობთ დავნერგოთ ახალი ტენდეციები და სიახლეები, რაც არა მარტო კომპანიის მომავალ განვითარებას უწყობს ხელს, არამედ ბაზრის მზარდი მოთხოვნების უზრუნველსაყოფადაა მომართული.

ჩვენი მიზანია, მაქსიმალურად დავაკმაყოფილოთ მომხმარებლის ინტერესები.

0