ნესტის საზომი

ტექნიკური მონაცემები

წონა (kg) 0,5
other gauge