სითხე ბიოეთანოლისთვის

Tech Specifications

წინა (kg) 0,9
Accessories for bio fireplaces საწვავი