კაბელი თერმული წებოთი 1m

ტექნიკური მონაცემები

წონა (kg) 0,5
other cord